Vízjogi engedélyezés

Magyarországon, a vizekkel kapcsolatos tevékenységek (vízimunka elvégzése, vízilétesítmény megépítése és átalakítása) csak a megfelelő engedély birtokában végezhetőek. Valamennyi vízi létesítmény sajátos építménynek minősül, a kapcsolódó létesítési és üzemeltetési engedélyeket a vízügyi hatóságoktól kell megkérni.

A Mannvit szakemberei egyedülálló tudással rendelkeznek a vízkitermeléssel, víz visszasajtolással járó hidrológiai-hidrogeológiai modellek, s ennek részeként a geotermikus rendszerekre jellemző áramlási és hőtranszport modellek, valamint vízbeszerzési tervek elkészítésében.

Vízjogi 2

A Mannvit nagy tapasztalattal rendelkezik a vízjogi engedélyes tervek elkészítésében, a hatósági egyeztetések és engedélyezési eljárások lefolytatásában. Mérnökeink vállalják a tervdokumentációk elkészítését a vízjogi eljárás valamennyi szakaszában, így készítünk:

- Vízjogi létesítési engedélyes tervet

- Vízjogi üzemelési engedélyes tervet

- Vízjogi fennmaradási engedélyes tervet

- Próbaüzemi tervet

- Üzemeltetési szabályzatot

Az engedélyezések megkezdése előtt lefolytatjuk a Vízügyi Igazgatósággal szükséges egyeztetéseket és elkészítjük a Vagyonkezelői Hozzájárulás és Vízügyi Objektumazonosító Nyilatkozat megszerzéséhez szükséges dokumentumokat.

Tervezőink rendelkeznek a témakörben szükséges valamennyi Mérnöki Kamarai feljogosítással, a fúrások tervezésével kapcsolatban pedig mind a sekélyebb vízkutak, mind pedig a mélységi fúrások tervezéséhez-kivitelezéséhez szükséges ismerettel, jogosultsággal.

Kapcsolat

Péter Gyöpös

Környezetvédelmi szakértő, Munkavédelmi szakmérnök

peterg@mannvit.hu; mannvit@mannvit.hu

06 1 8009660