Geotermikus kutatás

A geotermikus kutatás a projekt ötlettől a felszíni alatti rendszer, azaz a kutak kiépítéséig terjed. Maga a tevékenység egymásra épülő szakaszokra bontható és több tudomány terület - legyen az geológia, geofizika, fúrómérnök és gépészmérnök - képviselőinek aktív közreműködésével valósul meg.

A kutatás fókuszában a geotermikus készlet sikeres feltárása áll a költség hatékonyság figyelembevétele mellett, továbbá a kellő minőségű és mennyiségű adat kinyerése arra vonatkozóan, hogy a későbbiekben történő hasznosítás a leghatékonyabban, egyben probléma mentesen történjen a körültekintő tervezés eredményeképpen.

A Mannvit Kft. érdemi segítséget tud nyújtani a kívülálló számára járatlannak tűnő út feltérképezéséhez és sikeres bejárásához, azaz a hasznosítandó geotermikus készlet hatékony megismeréséhez a földtani értékeléstől a kútmunkálat tervezésén át a kút teszteléséig.

A geotermikus rendszer a felszín alatti közeget hasznosítja, és hasonlóan más bányászati tevékenységhez magában hordozza a földtani ismeretek pontatlanságából eredő félreértelmezések lehetőségét, melyből fakadhat eredménytelen, egyben költséges feltárási művelet, mint például meddő kút.

Tapasztalataink szerint a különböző kockázat csökkentő tevékenységek indokoltsága értékelhető a rezervoár jellegéből és ismertségi fokából származó kockázatok függvényében, mely tevékenységek tervezhetők, és bevezetésük időben eldönthető, annak érdekében, hogy javuljon a projekt eredményessége. A kutatási fázis legköltségesebb és egyben legnehezebben kezelhető része a geotermikus kút kialakítása, mely ráadásul új, nem várt ismeretek forrása is lehet egyben, így rendkívül fontos, hogy a tervezési művelet során legyen figyelembe véve a tervtől való eltérés lehetősége, mely révén könnyebben alakítható a fúrási tevékenység az előálló körülményekhez, és ezáltal növelhető a kútfúrás sikere.

A Mannvit Kft. megfelelően tudja értékelni, és ismertetni a különböző kockázat csökkentő tevékenységek szükségességét és várható hasznát a megbízó felé a geotermikus kutatás teljes spektrumában. A Mannvit számos, különféle szolgáltatási terület együttes kezelésével nyert szert erre a tudásra a világ több táján végzett geotermikus kutatás során az elmúlt fél évszázadban.

Geotermikus Kutatás 2

A Mannvit Kft. a cégcsoport támogatásával az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a geotermikus kutatás témakörét illetően:

 • földtani értékelés,
 • geofizikai adatok értékelése,
 • geotermikus készlet becslése,
 • geotermikus kút helyszínének kijelölése,
 • földtani előrejelzés mélyfúráshoz,
 • geotermikus kút és kútmunkálat tervezése,
 • kútmunkálat felügyelete,
 • helyszíni geológiai szolgáltatás mélyfúrásnál,
 • tesztelési művelet tervezése, felügyelete és eredményének kiértékelése,
 • geokémiai vizsgálat és értékelés,
 • geotermikus rezervoár modellezés,
 • földtani szakértői szolgáltatás,
 • közreműködés geofizikai vizsgálat megtervezésében és lebonyolításában,
 • földtani kockázat elemzés,
 • földtani kockázat csökkentő eljárás értékelése,
 • kúthozam javító eljárás (pl. stimuláció) értékelése,
 • digitális adatbázisok és térinformatika alkalmazása.

A geotermikus projekt működtetési fázisában monitoring adatok révén a korábbi várakozásoknak ellentmondó új ismeretek jöhetnek elő, így egyes szolgáltatások alkalmazása, mint például a készlet becslés vagy a rezervoár modellezés, a geotermikus kutatási fázist követően is javasolt.