Földtani szakértői szolgáltatások

A Mannvit Kft. által nyújtott földtani szakértői szolgáltatások a geotermikus rezervoárok értékelésére, feltárására és hatékony működtetésére irányulnak alapvetően, de nem kizárólagosan.

Egyes szolgáltatások átívelnek a geotermikus projektek fejlesztési és működtetési fázisain, mint a rezervoár készlet becslése vagy a vízföldtani modellezés.

Földtan 2

A rezervoár kutatásánál a meglévő földtani és geofizikai adatok begyűjtésén, rendszerezésén, adatbázisba történő bevitelén és értékelésén túl, elvégezzük a rezervoár jellemzését, a fúrási helyszín és célzóna meghatározását, a geotermikus fúrás földtani prognózisát, továbbá a fúrási szakterület bevonásával a kutatási program megtervezését.

A feltárás során a kutatás kivitelezésének felügyeletét, legyen az geofizikai mérés vagy mélyfúrás, amely magában foglalja a helyszíni geológia szolgáltatásokat, és a kinyert hőmérséklet, hozam, vízkémiai és geofizikai adatok értékelését végezzük el.

A működtetés fázisában a monitoring során észlelt nyomás, hőmérséklet és vízkémiai változásokat értékeljük a vízföldtani modellezés segítségével, hogy a felszín alatt végbemenő folyamatokat, illetve azok lehetséges - esetlegesen károsnak vélt - kimenetelét időben jelezzük, és megoldási javaslatokkal állhassunk elő.

A szakértői szolgáltatás teljesítésénél alkalmazzuk azt a korábbi kutatások során nyert évtizedes tapasztalatot, melynek segítségével számos földtani kockázat csökkentő lépést tudunk megnevezni és jellemezni, illetve a várt eredményektől eltérő helyzetek kezelésére vonatkozóan is tudunk érdemi segítséget adni.