Építési engedélyezés

Az utóbbi évek jogszabály változásainak köszönhetően számos építmény engedély nélkül, vagy egyszerű bejelentés mellett létesíthető. A nagyobb épületek kivitelezéséhez viszont már jogerős építési engedély szükséges.

Az ipari épületek, építmények, energetikai célú létesítmények jó része sajátos építménynek számít, ezek csak speciális építési engedély birtokában építhetők meg. A sajátos építmények közé tartoznak többek között a távhőellátáshoz kapcsolódó, hőtermelő berendezéseket védő épületek, a távhő elosztó hálózat, a villamos erőművek létesítményei, valamit a bányászati létesítmények.

A Mannvit nagy tapasztalattal rendelkezik valamennyi építmény létesítési, használatbavételi engedélyezésében, a hozzá tartozó dokumentációk, tervek elkészítésében, melyek többek között az alábbiak:

- építési engedélyezés

- sajátos építmények engedélyezése

távhő építmények (pl. távhővezeték, fűtőmű, hőközpont stb.) engedélyezése

villamosenergia ipari építmények (pl. transzformátor állomás, erőmű, távvezeték stb.) engedélyezése

bányászati építmények (pl. 2500 m-nél mélyebb termálkút) engedélyezése

vízgazdálkodási létesítmények (pl. 2500 m-nél sekélyebb termálkút, vízkút, elosztó-kezelő rendszerek)

nyomástartó berendezések engedélyezése

 

Tervezőink rendelkeznek a tervezéshez-engedélyeztetéshez szükséges valamennyi Mérnöki Kamarai feljogosítással.

Építési Eng 2

Kapcsolat

Péter Gyöpös

Környezetvédelmi szakértő, Munkavédelmi szakmérnök

peterg@mannvit.hu; mannvit@mannvit.hu

06 1 8009660