Vízjogi engedélyezés

A vízjogi szabályozás alapját jelentő 1995. évi LVII. törvény értelmében a vizek lefolyási és áramlási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásoló vagy megváltoztató, illetőleg a vizek hasznosítására, a vízkészletekkel való gazdálkodásra szolgáló létesítmények csak a vonatkozó engedélyek megszerzését követően építhetők meg, illetve üzemeltethetők. Egyszerűbben szólva, mindazon létesítmény, amit a felszíni, vagy felszín alatti vizek természetes állapotának módosítására szolgál, engedélyköteles.

PIC vizjogi eng..jpg

Valamennyi vízi létesítmény sajátos épületnek minősül, az építési engedélye a vízügyi hatóságoktól megkérhető vízjogi létesítési engedély. A megvalósított építmények üzemeltetésének feltétele pedig a vízjogi üzemeltetési engedély. Az engedélykérelmi tervdokumentációk összeállításának követelményeit a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet mellékletei tartalmazzák.

A létesítmények tervezéséhez a speciális, VZ jogosultságú tervező közreműködése szükséges, a tervezett létesítmény természetes vizekre gyakorolt hatását pedig felszíni víz esetében hidrológiai, felszín alatti víz esetében pedig hidrogeológiai modellezéssel szükséges előrejelezni.

A Mannvit szakemberei nagy tapasztalattal rendelkeznek a vízkitermeléssel, víz visszasajtolással járó hidrogeológiai modellek, s ennek részeként a geotermikus rendszerekre jellemző hőtranszport modellek elkészítésében.

Tervezőink rendelkeznek a témakörben szükséges valamennyi Mérnöki Kamarai feljogosítással, a fúrások tervezésével kapcsolatban pedig mind a sekélyebb vízkutak, mind pedig a mélységi fúrások tervezéséhez-kivitelezéséhez szükséges, inkább szénhidrogén-ipari gyakorlatban elterjedt ismerettel.

Péter Gyöpös

Környezetvédelmi szakértő, Munkavédelmi szakmérnök

peterg@mannvit.hu; mannvit@mannvit.hu

06 1 8009660