Környezetvédelmi engedélyezés

Magyarország a környezet védelme érdekében 1988 áprilisában hozták létre az első, a témáért felelős minisztériumot, jelezve, hogy az ország a környezet, a természet és a vizek védelmét a kiemelten fontos területek között tartja számon. A környezetvédelem átfogó szabályozásának jogi alapját az 1995. évi LIII. törvény fektette le, egyes előírásainak végrehajtását pedig a szakági jogszabályok definiálják.

Norway fjord.jpg

A hatályos jogi előírásoknak megfelelően a különböző projektek, beruházások, vagy meglévő létesítmények, technológiák bővítése legtöbb esetben csak a Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatóságok hozzájárulásával valósíhatók meg – ezt hívjuk környezetvédelmi engedélynek. Hogy pontosan mely projektek, és milyen paraméterek teljesülése esetén szükséges a környezetvédelmi engedély megléte, azt a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet mellékletei szabályozzák. Kisebb léptékű projektek esetében elegendő az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) elkészítése, míg nagyobb beruházásoknál Környezeti Hatásvizsgálat lefolytatására lehet szükség. Kisebb beruházások esetén különálló környezetvédelmi engedélyezésre nincs is szükség, ezen eljárások során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatóság mint szakhatóság ad véleményt, és járulhat hozzá az adott engedély kiadásához.

A fenti két eljárás főleg részletezettségében különbözik, mindkét vizsgálat esetében vizsgálni kell az adott projekttel érintett környezet jelenlei állapotát, és becsülni a telepítés, üzemelés, felhagyás fázisai során várható környezeti hatásokat. A hatások vizsgálata valamennyi környezeti elemre (talaj, felszín alatti közeg, felszíni- és felszín alatti víz, levegőkörnyezet, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésterhelés, élővilág, épített- és kulturális környezet) kiterjed, így adva lehetőséget a tervezett projekt egyes fázisainak értékelésére, és az esetlegesen szükséges hatáscsökkentő beruházások tervezésére.

Fontos megjegyeznünk, hogy a környezetvédelmi engedélyezési eljárást lezáró határozat még nem jogosítja az Engedélykérőt a projekt kivitelezésének megkezdésére. Az itt megszerzett engedély a továbbtervezésre ad lehetőséget, azaz a projekt kivitel engedélyeinek elkészítésére.

A Mannvit Kft. munkatársai a környezetvédelmi engedélyeztetés valamennyi területén rendelkeznek azzal a tapasztalattal, melynek segítségével akár összetett, nagy projektek környezetvédelmi engedélyeztetése lefolytatható, valamint azokkal a feljogosításokkal, melyek hiányában a szükséges dokumentációk nem készíthetők el.

important to have

Péter Gyöpös

Környezetvédelmi szakértő, Munkavédelmi szakmérnök

peterg@mannvit.hu; mannvit@mannvit.hu

06 1 8009660

Mannvit kft is very experienced