Esélyegyenlőség a cégben

Cégünk alapelve a teljes esélyegyenlőség érvényesítése illetve, hogy minden alkalmazottat a saját érdemei alapján kell értékelni. A diszkrimináció minden formájától elzárkózunk.

Végrehajtás és hatáskör

Az egyenlő esélyek elve a társaság minden tevékenységében érvényesül, a vezetőség mellett az emberi erőforrásokért felelős személy mindenkori feladata ezeknek az elveknek a folyamatos alkalmazása.

Célok

Az esélyegyenlőség elvét a munkaerő felvételnél is alkalmazza cégünk, az egyenértékű pozíciók bérezése és biztosított munkakörülményeiben is ez az elv érvényesül. A rugalmas munkaidő beosztás az alkalamazottaknak lehetővé teszi, hogy a munka-magánélet egyensúly létrejöjjön.

A Mannvit minden alkalmazottját a saját érdemei alapján értékelnek függetlenül a nemtől, kortól, nemzetiségtől vagy vallási szempontoktól.